Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský / Okres: Kutná Hora / Pověřený obecní úřad: Čáslav

Struktura a obyvatelé obce

Obec Zbýšov se skládá ze Zbýšova v centru a z těchto 7 dalších osad (od severu): Březí, Zbudovice, Klucké Chvalovice, Chlum, Krchlebská Lhota, Damírov a Opatovice. Zbýšov je zároveň díky své poloze, rekreačním možnostem a občanské vybavenosti přirozeným centrem i pro další blízké obce (Šebestěnice, Čejkovice, Dobrovítov, Dědice, Vlkaneč, Kozohlody, Senetín, Hološiny aj.). Ve Zbýšově je katolický kostel Narození Sv. Jana Křtitele s farou a hřbitovem, v Opatovicích je evangelický kostel Nejsvětější trojice, rovněž s farou a hřbitovem. V Kluckých Chvalovicích je kaplička Sv. Anny, v Chlumu katolická kaplička, bez zasvěcení, v ostatních osadách zvoničky.

Mapka    Letecké snímky osad    Starší pohlednice

 

Statistická lokalizace obce Zbýšov
IČO: 00236659    DIČ: 039-236659

Okres

Katastrální území obce

Katastrální území osady 1)

číslo název číslo název číslo název

3205

Kutná Hora

534625

Zbýšov

762148 Březí u Šebestěnic
792021 Damírov
792055 Chlum u Zbýšova
792063 Klucké Chvalovice
792071 Krchlebská Lhota
792080 Opatovice u Zbýšova
762164 Zbudovice
792098 Zbýšov v Čechách

1) Názvy vesnic, pod kterými jsou vedeny v registru obcí Českého statistického úřadu.

 

Plocha katastrálního území (2002)

Části obce

Plocha katastru v ha

Nezem.půda 1)

Kategorie
LFA

celkem

zem.půda

orná půda

ha

%

Březí 289 207 192 82 28,5 O3
Damírov 288 171 143 116 40,4 O4
Chlum 378 215 191 163 43,1 O4
Klucké Chvalovice 510 322 275 187 36,8 NN
Krchlebská Lhota 137 122 100 15 10,9 O4
Opatovice 350 135 111 214 61,3 O4
Zbudovice 222 119 107 103 46,3 O4
Zbýšov 439 57 47 382 86,9 NN
Obec Zbýšov celkem 2 613 1 350 1 167 1 263 48,3 x

1) Nezemědělská půda zahrnuje zastavěnou plochu, rybníky, ostatní pozemky (většinou nejvýše do 5 % celkové plochy) a především lesy. Obec Zbýšov jako celek je s cca 45 % lesů v okrese Kutná Hora vysoce nadprůměrná (lesnatější je jen např. sousední obec Dobrovítov s asi 50 % lesů), vlastní osada Zbýšov s více než 80 % lesní a rybniční plochy je naprosto výjimečná.

Komenář: Obec Zbýšov je svou celkovou katastrální plochou jednou z největších obcí na okrese Kutná Hora. Její celková plocha zaujímá 26,1 km2, pro srovnání město Čáslav (táhnoucí se od Lochů a Kalabousku na západě po Koudelov a Filipov na východě) zaujímá plochu 26,5 km2.
Kategorie LFA (Less Favourite Areas = nepříznivé oblasti) vycházejí ze systému územního hodnocení Evropské unie. Nejméně přiznivé podmínky má Březí (O3 = ostatní 3), poněkud příznivější podmínky má většina ostatních osad (O4 = ostatní 4), nejlepší podmínky mají Klucké Chvalovice a Zbýšov (NN = mimo LFA). Stupnice kategorií zahrnuje (mimo specifických a ekologické) od nejnepříznivější horské H1, H2, přes ostatní O1, O2, O3, O4 po nejpříznivější NN. Obdobné kategorie BPEJ (Bonitované půdně ekologieké jednotky) jsou daleko podrobnější a slouží mj. jako podklad pro
výpočet daně z nemovitostí a tedy i daně z půdy.

Vývoj počtu obyvatel

Části obce

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2000

2005 2010 2011 2012 2013
Březí 301 269 231 166 152 116 77 58 50 47 59 62 64

62

Damírov 197 163 147 104 94 77 77 66 58 53 54 56 56

53

Chlum 224 202 141 128 116 90 62 38 27 42 44 43 43

41

Klucké Chvalovice 416 359 331 258 286 234 176 159 137 127 123 123 122

121

Krchlebská Lhota 215 186 168 103 119 82 65 51 39 36 35 35 37

34

Opatovice 193 174 169 147 162 113 86 70 58 60 60 65 63

60

Zbudovice 141 156 121 94 72 77 58 46 33 40 31 34 33

32

Zbýšov

148 125 117 147 164 141 135 174 229 217 242 236 239

238

Obec Zbýšov celkem 1 835 1 634 1 425 1 147 1 165 930 736 662 631 620 648 654 657

641

 

Struktura obyvatel obce Zbýšov (31.12.2013)

Ukazatel

Březí

Chlum

Damírov

Klucké Chvalovice

Krchlebská Lhota

Opatovice

Zbudovice

Zbýšov

Obec Zbýšov celkem

osob

%

osob

%

osob

%

osob

%

osob

%

osob

%

osob

%

osob

%

osob

%

Celkem obyvatel 62   41   53   121   34   60   32   238   641  
- bydlící trvale 62   41   53   121   34   60   32   238   641  
Průměrný věk 36,8   48,8   44,4   44,4   56,6   42,7   45,1   40,7   43,1  
Děti a mladiství celkem 16 25,8 4 9,8 8 15,1 15 12,4 0 0,0 11 18,3 6 18,8 53 22,3 113 17,6
- z toho do 6 let 6 9,7 0 0,0 3 5,8 5 4,1 0 0,0 4 6,7 2 6,3 23 9,7 43 6,7
- z toho od 7 do 15 let 9 14,5 4 9,8 5 9,4 8 6,6 0 0,0 5 8,3 3 9,4 12 5,0 46 7,2
- z toho nad 15 let 1 1,6 0 0,0 0 0,0 2 1,7 0 0,0 2 3,3 1 3,1 9 3,8 15 2,3
Děti narozené 2013 *) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,7 0 0,0 1 9,1 1 16,7 1 1,9 4 3,5
Osoby 19 - 60 let 37 59,7 24 58,5 29 54,7 77 63,6 19 55,9 33 55,0 19 59,4 151 63,4 389 60,7
Osoby 61 a více let 9 14,5 13 31,7 16 30,2 29 24,0 15 44,1 16 26,7 7 21,9 34 14,3 139 21,7
- z toho od 61 do 70 let 3 4,8 10 24,4 12 22,6 16 13,2 6 17,6 7 11,7 2 6,3 27 11,3 83 12,9
- z toho od 71 do 80 let 3 4,8 3 7,3 1 1,9 6 5,0 2 5,9 9 15,0 4 12,5 11 4,6 39 6,1
- z toho od 81 do 90 let 2 3,2 0 0,0 3 5,7 4 3,3 5 14,7 0 0,0 1 3,1 7 2,9 22 3,4
- z toho 91 a více let 1 1,6 0 0,0 0 0,0 3 2,5 2 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,9
Muži 29 46,8 24 52,8 28 52,8 72 59,5 15 44,1 32 53,3 18 56,3 118 49,6 336 52,4
Ženy 33 53,2 17 47,2 25 47,2 49 40,5 19 55,9 28 46,7 14 43,8 120 50,4 305 47,6

                                                                  *procento vyjadřuje podíl dětí narozených z dětí celkem

Nejstarší občané v obci Zbýšov
(Věk dosažený v r. 2013)

Kopecká Marie, Klucké Chvalovice 69 - 93 let; Voháňka Josef, Březí 50 - 93 let; Výborná Anna, Krchlebská Lhota 36 - 93 let; Málková Marie, Krchlebská Lhota 1 - 93 let; Fiedler Josef, Klucké Chvalovice 31 - 92 let; Smutná Anna, Klucké Chvalovice 13 - 92 let; Štech Josef, Klucké Chvalovice 75 - 91 let; Voplakalová Růžena, Krchlebská Lhota 20 - 89 let; Zelená Věra, Krchlebská Lhota - 89 let; Vavřinová Marie, Damírov 19 - 89 let; Fiedler František, Klucké Chvalovice 41 - 88 let; Sakařová Zdenka, Březí 16 - 87 let; Nováčková Marie, Zbudovice 10 - 87 let; Vožická Stanislava, Zbýšov 44 - 87 let; Vitáková Marie, Zbýšov 49 - 86 let; Pospíšilová Marie, Klucké Chvalovice 25 - 85 let.

Domovní fond (31.12.2013)

Část obce Trvale obydlené
domy a chaty

Rekreační

Obytné budovy
celkem
chaty chalupy
Březí 20 0 25 45
Damírov 15 2 15 32
Chlum 16 3 19 38
Klucké Chvalovice 44 3 33 80
Krchlebská Lhota 19 1 19 39
Opatovice 20 13 23 56
Zbudovice 11 0 13 24
Zbýšov   58* 105 21 184
Obec Zbýšov celkem 203 127 168 498

* Ve Zbýšově je v počtu trvale obydlených budov 6 bytových domů s více byty.

Z připravované urbanistické studie obce Zbýšov (2002) a evidence obyvatel OÚ Zbýšov; doplněno a upraveno.

Zpět na homepage